Automatyczne ładowanie

Jak korzystać z programów wyłączających uruchamianie, aby przyspieszyć uruchamianie komputera w systemie Windows 10?
Menu opcji uruchamiania systemu Windows 10
Jak mogę uruchomić uruchamianie w systemie Windows 10?
Jak wyłączyć skype podczas uruchamiania systemu Windows 10 podczas włączania komputera?
Jak rozpoznać nieznane programy za pomocą menedżera zadań w starcie systemu Windows 10