Gdzie jest

Lokalizacja folderu startowego w systemie Windows 10
Lokalizacja wpisów startowych w rejestrze systemu Windows 10