Błąd systemu Windows 10 0x80240031.

Jeśli podczas próby zainstalowania kompilacji systemu Windows 10 o numerze 14279 za pomocą usługi Windows Update pojawi się błąd 0x80240031. Istnieje kilka sposobów rozwiązania problemu przed rozwiązaniem problemu przez firmę Microsoft. Jak się okazało, problem rozwiązuje się po prostu:

  1. Otwórz „Windows Update ”→„ Ustawienia zaawansowane ”→„ Optymalizacja dostarczania ”.

  1. Odznacz „Zezwalaj na pobieranie z innych komputerów ”.

  1. Uruchom ponownie komputer.

Teraz uruchom ponownie Windows 10 Update i zainstaluj nową kompilację lub aktualizację.

Przyczyną błędu 0x80240031 może być również:

Program antywirusowy blokujący Windows Update. Możesz spróbować go usunąć lub utworzyć w programie regułę wyjątku dotyczącą aktualizacji systemu Windows.

Innym sposobem jest Napraw Windows Update:

Otwórz wiersz polecenia jako administrator i wprowadź te polecenia, naciskając klawisz Enter:

  • Net Stop Wuauserv
  • regsvr32% windir% \ system32 \ wups2.dll
  • start netto wuauserv

To wszystko. Możesz teraz spróbować pobrać aktualizację ponownie..