Kopia zapasowa

Jak otworzyć plik kopii zapasowej utworzony w programie AOMEI Backupper (.adi)
Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych AOMEI Backupper 5.0 Beta z nowym nowoczesnym interfejsem