Zastąpienie domyślnego profilu użytkownika w systemie Windows 7

Utworzenie niestandardowego profilu użytkownika i zastąpienie go profilem standardowym jest standardowym zadaniem administracyjnym, ale działa nieco inaczej w systemie Windows 7.

W niektórych scenariuszach wdrażania jednym z najłatwiejszych i najskuteczniejszych sposobów zapewnienia użytkownikom zunifikowanego środowiska pracy jest utworzenie indywidualnego profilu użytkownika i użycie go do zastąpienia standardowego profilu utworzonego przez system operacyjny. Ta technika działała skutecznie w najnowszych wersjach systemów operacyjnych Windows, ale działa nieco inaczej w Windows 7.

W systemach Windows 2000, XP, Vista przy pierwszym tworzeniu profilu użytkownika skopiuj z czystego szablonu profilu zawierającego wszystkie zdefiniowane ustawienia użytkownika. Następnie możesz przejść do panelu sterowania „Właściwości systemu”, otworzyć kartę „Zaawansowane”, kliknąć przycisk „Opcje” w sekcji „Profile użytkowników” i użyć przycisku „Kopiuj”, aby skopiować utworzony profil do domyślnego profilu użytkownika. Jeśli wykonasz tę samą sekwencję w systemie Windows 7, nie odniesiesz sukcesu.

Microsoft planował w tym celu użyć narzędzia Sysprep, ale użycie Sysprep może nie zawsze być przydatne w każdym scenariuszu wdrażania. Możesz obejść ten problem i osiągnąć pożądane wyniki ręcznie, zastępując folder C: \ Users \ Default folderem profilu użytkownika, który utworzyłeś. Po wykonaniu tych kroków musisz przejść do nowego folderu domyślnego i ustawić uprawnienia na tryb RW. tj. tam możesz pisać i czytać dla wszystkich użytkowników.

Jak zawsze zaleca się wykonanie kopii zapasowej folderu domyślnego, a nie tylko jego zastąpienie, pomoże w razie problemów.