Wyłączanie komputera za pomocą menu WinX i paska Charms Bar w systemie Windows 8.1. Czy jest jakaś różnica?

Do tej pory większość użytkowników systemu Windows 8 powinna mieć świadomość, że Microsoft wprowadził nową opcję uruchamiania systemu o nazwie Fast Startup - czyli Hybrid Boot. Gdy użytkownik wyłącza komputer w tym trybie (jest on domyślnie włączony), sesja jądra pozostaje otwarta, ale przechodzi w stan hibernacji. Spowoduje to utworzenie pliku danych używanego przez system Windows 8 podczas rozruchu, aby uzyskać znaczną tymczasową przewagę podczas uruchamiania.

Po włączeniu komputera w trybie szybkiego uruchamiania system operacyjny nie inicjuje się całkowicie, jednak funkcja szybkiego uruchamiania jest uruchamiana tylko po wyłączeniu komputera, a nie po jego ponownym uruchomieniu. Jednak w niektórych przypadkach system operacyjny inicjuje się wielokrotnie w trybie automatycznym - na przykład po zmianie systemu lub sprzętu.

Jak wiadomo, w systemie Windows 8.1 stało się możliwe wyłączenie komputera za pomocą menu WinX. Jednak, jak powiedział Gov Maharaj z Microsoft, podczas zamykania systemu za pomocą menu WinX, Windows 8.1 nie działa tak, jakby używał opcji Zamknij na pasku paneli.

Tak więc, gdy wyłączasz komputer za pomocą paska Charms Bar, Windows 8.1 używa hybrydowego trybu zamykania, więc przy następnym włączeniu system uruchamia się w trybie szybkiego uruchamiania.

Z drugiej strony, podczas zamykania systemu za pomocą WinX, Windows 8.1 wykonuje całkowite zamknięcie.

Więc teraz, jako użytkownik systemu Windows 8.1, musisz pamiętać, że podczas korzystania z menu WinX w celu wyłączenia komputera, system Windows 8.1 wykona całkowite zamknięcie, a zatem uruchomienie komputera potrwa nieco dłużej. Ale podczas korzystania z paska Charms, system operacyjny przejdzie w tryb Hybrid Shutdown, a zatem komputer uruchomi się szybciej.

Źródło: The Defrag Show

Miłego dnia!