Instrukcje

Zamykanie systemu Windows 10 za pomocą gestu.
Uruchamianie komputera z systemu Windows 10 w trybie bez pieczenia.
Rozruchowy dysk flash systemu Windows 10 za pomocą wiersza polecenia.
Skróty do aplikacji Ustawienia na pulpicie Windows 10.
Narzędzie do naprawy oprogramowania Windows pomaga rozwiązać problemy z systemem Windows 10
Wersja systemu Windows 10 1909 Bezpośrednie pobieranie pliku ISO (x64 i x86).
[Windows 10] Twój komputer używa UEFI lub BIOS jako czeku.
Strona rozwiązywania problemów w systemie Windows 10
Polecenia Rundll32 systemu Windows 10 - pełna lista
(Windows 10) tryb hibernacji z zamkniętą pokrywą.
1 2 3 4 ...